ΑΝΑΘΙΜΑ ΠΟΥ ΤΝ ΕΒΓΑΖΙ!

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΑΛΙΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΗΣ, ΚΟΠΣ, ΤΡΙΒΟΛΟΣ

ΤΡΙΒΟΛΟΣ, 22-12-1933

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!