Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΟΥΡΛΑΓΚΑ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, ΣΟΥΡΛΑΓΚΑΣ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 28-12-1934

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!