Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ

ΛΕΜΟΝΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΠΑΡΟΔΙΤΗΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 01-01-1931

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!