ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΧΟΥΤΖΑΙΟΥ

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΕΚΘΕΣΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΟΥΤΖΑΙΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 03-01-1931

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!