ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΓΑΜΟΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΓΑΜΟΣ, ΠΡΩΙΝΗ, ΣΚΙΤΣΟ

ΠΡΩΙΝΗ, 09-01-1938

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!