ΠΡΟΟΔΟΙ

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΑΓΙΑΣΣΟΣ, ΚΟΥΡΤΖΗΣ, ΧΟΥΤΖΑΙΟΣ

ΑΓΙΑΣΣΟΣ, 10-01-1932

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!