Η ΠΑΛΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ. ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΗΤΙΚΟΙ, ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΑΤΛΑΝΤΑΣ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ, ΠΑΡΟΔΙΤΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, 11-01-1932

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!