ΘΑ ΕΧΩΜΕΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

CINEMECANICO, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 14-01-1931

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!