ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΓΑΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β, ΠΑΥΛΟΣ, ΠΡΩΙΝΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

ΠΡΩΙΝΗ, 15-01-1938

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!