ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΡΩΙΝΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΩΙΝΗ, 16-01-1940

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!