ΦΟΝΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑ ΠΑΤΣΕΛΗ

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΑΓΙΑΣΣΟΣ, ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ, ΠΑΤΣΕΛΗΣ, ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ, ΦΟΝΟΣ

ΑΓΙΑΣΣΟΣ, 22-01-1933

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!