ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΡΩΙΝΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΩΙΝΗ, 24-01-1940

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!