ΓΙΟΥ ΜΣΟΣ

Ύστιρα απί μιαν ηθουγραφία τ’ Μηνά, που έπιξι του Αναγνουστήριου σν Αγιά Παραστσιβγή, κάτσαν ούλ’

γοι ιρασιτέχνις σ’ ένα καφινέ τσι κάναντουν τραπέζ’. Πα σ’ διασκέδασ’ λέγ’ πρόιδρους τς Αγιάς Παραστσιβγής.

Τώρα του Μηνά, που πήρι Αγιαπαραστσιβγιώτ’σσα, τουν δικιούμαστι τσι μεις. Γιου μσος είνι θκος μας.

Μηνάς δε χάν’ τσιρό τσι λέγ’.

Ναι, πρόιδρι, αλλά απί τ’ μέσ’ τσι κάτου…

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ

περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ, 62/1991

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!