ΟΧ’ ΟΥΛ’ ΑΚΟΜΑ

Ξινόφς, σάμπ’ γύρζι μια Τσυριατσή τσι χάζιβγι μες στου Κάμπου, μπρουστά στου πριβουλέλ’ τς Καφινταρίας, είδι ένα ταξί που σταμάτ’σι μπρουστάντ. Απού μέσα ίβγι ένας ξένους. Ξιντιμπιλιάστσι κουμμάτ’, ανέσανι βαθιά, λόγιαξι τριγύρου τα βνα, καρσί στουν Άγλια, ικανουποιημένους τσι είπι στου Ξινόφ’:

-Τι ωραίο μέρος! Εδώ περάσατε όλη σας τη ζωή;

-Όχ’ ούλ’ ακόμα, απάντ’σι Ξινόφς.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗΣ (ΚΑΜΠΑΣ)

περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ, 63/1991

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!