ΓΙ ΑΓΙΑΣΩΤ’Σ ΕΝ ΑΛΛΑΖ’…

Γιου Σύλλουγους γι αγιασώτκους στου Sydney ινημέρουσι τα μέληντ να μαζουχτούν για συνέλιφσ’ τσι ικλουγές. Έστλι γράμματα, του δημουσίιψι σν ιφημιρίδα, του ‘βαλι τσι στου ραδιόφουνου. Τ’ πρώτ’ τ’ Τσυριατσή ήρταν λίγ’, πουλύ λίγ’. Καθούνταν τσι του συζητούσαν γιου πρόιδρους Ιμχάλ’ς γιου Καμπάς τσι Δμήτ’ς Πιτνός, που έχ’ μιγάλ’ πείρα στα σουματεία, αφού χρόνια ήταν πρόιδρους σ’ πιο μιγάλ’ πουδουσφιρική ουμάδα «Sydney Olympic«.

Τι θα κάνουμι, ε Δμήτ’, άμα δεν έρτιν τσι τν άλλ’ τ’ Τσυριατσή;

Μη φουβάσι, Ιμχάλ’, τν άλλ’ τ’ Τσυριατσή θαν έρτιν, θα του δεις.

Τώντι τν άλλ’ τ’ Τσυριατσή είχαμι πιο πουλύ απί απαρτία. Πρόιδρους παραξινέφτσι τσι ρώτ’σι του Δμήτ’.

Πού του ‘ξιρις πους θαν έρτιν;

Εν του ‘ξιρα, ε Μχάλ’, αλλά ποίκα τς τσι ήρταν. Διάδουσα πους γιου Σύλλουγους σήμιρα θα μοιράσ’ ούλ’ τς παράδις που έχ’ τσι όσ’ έρτιν θα πάριν…

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗΣ (ΚΑΜΠΑΣ)

περιοδικο ΑΓΙΑΣΟΣ, 65/1991

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!