ΓΙΑ ΝΑ ΖΓΙΑΖ’ ΜΙ ΤΝ ΟΥΡΑΝΤ…

Ένας για να πειράξ’ του Κστουφέλ’ του Χαλκά στου χουριό τουν ρώτ’σι:
Ε Κστουφέλ, γιατί κρέμιτι έδγιετς γη γλώσσα στου στσύλου σ’;
Του Κστουφέλ’ έρξι μια ματιά στου στσύλου τσ’ απάντ’σι:
Για να ζγιάζ’ μι τν ουράντ, ρε συ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗΣ (ΚΑΜΠΑΣ)

περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ, 75/1993

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!