ΟΙ ΑΝΕΥ ΦΥΜΩΤΡΟΥ ΚΥΝΕΣ

dimokratis_19360228_kynes

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 28-02-1936

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!