ΕΡΕΣΟΣ Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

exelixis_19400624_eressos

ΕΞΕΛΙΞΙΣ, 24-06-1940

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!