Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 13-01-1970

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!