ΤΟΥ ΜΛΑΡ Τ’ ΑΓΙΑΣΟΤ

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ

ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ, 01-12-1951

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!