ΑΠΑΓΩΓΕΣ

fos_19341026_apagoges-ΦΩΣ, ΜΠΑΤΑΛΟΣ, ΜΑΛΙΑΚΑΣ, ΒΑΖΑΚΗΣ, ΧΑΔΟΥΛΑΣ, ΑΠΑΓΩΓΗ, ΓΑΜΟΣ

ΤΟ ΦΩΣ, 26-10-1934

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!