Tag Archives: ΑΜΠΛΙΚΟΣ

Απ’ του Καλάμ’ …

Μες στου Κάμπου φώναζι Αμπλίκους: – Κύριιιιιι, μας φέραν φρέσκα ψάρια στα ψαράδικα. Ρώτ’σι ένας που φοβούνταν φαίνιτι μην είνι απί του Κόλπου τς Γέρας. – Απού πού είνι, ε Τίν(ι), τα ψάρια; Λέγ(ι) Αμπλίκους: – Απ’ του Καλάμ’ …

ΓΗ ΝΤΕΜΠΛΑ

Έφτη τ’ χρουνιά ήνταν μαξούλ(ι). Κάγ(ι)ντου κόσμους στη δ’λειά. Ιργάτις δεν είχι. Ένας ιν(ι)κουτσύρ’ς είδι του Τίν(ι) τουν Αμπλίκου που κάντ’ντουν σ’σόμπα τσ’ ίπ’νι τσι σκέφ’τσι να τ’ πει, μπάτσι τουν πάρ’ στη δ’λεια. Ίμπι μέσα, πήγι κουντάντ τσι λέγ(ι):