Η ΜΙΣ ΛΕΣΒΟΣ ΤΟΥ 1930

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΑΜΜΑΝΙΤΟΥ, ΘΕΡΜΗ, ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ, ΠΑΝΘΕΟΝ, ΣΚΟΡΠΙΟΣ, ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ, 25-01-1930

Μια σκέψη στο “Η ΜΙΣ ΛΕΣΒΟΣ ΤΟΥ 1930”

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!