ΜΙΣ ΕΛΛΑΣ 1931 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΟΔΗ

ΓΥΝΑΙΚΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, ΡΟΔΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 22-01-1931

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!