ΤΟΥ ΜΛΑΡ Τ’ ΑΓΙΑΣΟΤ

Τσείνα τα χρόνια, ένας Αγιασσώτ’ς που έκανι του τζαμπάζ, τσι γύρζι τα χουριά, πούλ’σι ένα μλαρ, σ’ ένα Καστρινό

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ

ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ, 01-12-1951

Ο ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η κοπέλα της Λέσβου, ως που να φτάσει σε ηλικία που έπρεπε ν’ αρβωνιαστεί κι ακόμα πέρα, άλλο δεν έκαμε παρά να υφαίνει η ίδια τα προικιά της

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ, 01-12-1951

ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΑ

neos-mytilinios_19511215_DODEKAIMERO

ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ, 15-12-1951

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

neos-mytilinios_19511208_praktiki-iatriki