ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Νέα δρομολόγια της Ολυμπιακής αεροπορίας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 14/04/1970

ΑΙΟΛΙΣ

ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ Κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ ΑΙΟΛΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 14-4-1970

ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ “ΑΔΩΝΙΣ”

Το νεότευκτον. ταχύπλουν και ευσταυές οχηματαγωγόν α/π “ΑΔΩΝΙΣ”. Διαθέτον πολυτελείς καμπίνας Α’, Β’ και Τουριστικής Γ’ θέσεως και αεροπορικάς πολυθρόνας δι’ επιβάτας Γ’ θέσεως ως και πλήρη ορχήστρα

Α/Π "ΑΔΩΝΙΣ"

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 14/04/1970