ΕΡΕΣΟΣ Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δεν είναι καθόλου υπερβολή όταν γράφουμε ότι η Ερεσός η πατρίδα της Σαπφούς και του Θεοφράστου, είναι σήμερα η πρώτη κοινότης της νήσου Λέσβου εις ανάπτυξιν, εις εξέλιξιν και πρόοδον, και ότι, όπως έλαμπε η Ερεσός η παλαιά, έτσι λάμπει και η νέα.

exelixis_19400624_eressos

ΕΞΕΛΙΞΙΣ, 24-06-1940

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Default 1
ΛΕΣΒΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 15-11-1954

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΣΟΥ

Default 1
ΛΕΣΒΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 30,06,1954

Η ΒΙΓΛΑ ΤΗΣ ΕΡΕΣΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ, ΒΙΓΛΑ, ΔΑΥΙΔ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΡΕΣΣΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 29-12-1933