ΜΗΘΥΜΝΑ-ΠΕΤΡΑ-ΣΤΥΨΗ

Η Μήθυμνα, η πρωτεύουσα της δευτέρας επαρχίας του νησιού μας, είναι τούτη την εποχή του καλοκαιριού πάνω στις ομορφιές της

exelixis_19400826_mithimna-petra-stypsi

ΕΞΕΛΙΞΙΣ, 26-08-1940

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΜΗΘΥΜΝΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΡΩΙΝΗ, ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

ΠΡΩΙΝΗ, 29-01-1937

ΒΑΦΕΙΟΣ

fos_19341118_vafios-ΒΑΦΕΙΟΣ,ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ,ΜΗΘΥΜΝΑ,ΤΟΥΡΚΙΑ,ΦΩΣ

ΤΟ ΦΩΣ, 18-11-1934

ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΠΗΓΗ: περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ τ.156
 

Η Λέσβος, η μεγαλόνησος του βορειοανατολικού Αιγαίου, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας συγκα­ταλέγεται στην πολιτιστική πρωτοπορία και συμβάλλει δυναμικά στην καλλιέργεια των γραμμάτων, στην προ­αγωγή της καλλιτεχνίας και στην πρόοδο των επιστη­μών. Ο πρωταγωνιστικός αυτός ρόλος κατά τη μακραί­ωνα ιστορική διαδρομή της έχει επισημανθεί από πολ­λούς, παλαιότερους και νεότερους, χωρίς όμως και να έχει αιτιολογηθεί επαρκώς. Στην έκδοση του σχετικού με τη Λέσβο πονήματος του Γερμανού Σεβήρου Λου­κιανού Plehn (Πλενίου), που εκδόθηκε το 1826, διαβά­ζουμε: «Της των Ασιανών Αιολέων αδρανείας και της του πνεύματος αυτών αμβλύτητος τα μάλιστα διαφέρο­ντες υπήρξαν οι Λέσβιοι. Αιτία δε τούτου ισχυροτάτη φαίνεται αυτή, ότι τα των νησιωτών πνεύματα οξύτερον ως επί το πολύ των την ήπειρον κατοικούντων πα­ροτρύνονται εις το να επιχειρώσι μεγάλα» (Τα Λεσβια­κά, ήτοι ιστορία της νήσου Λέσβου, μεταφρασθείσα εκ του λατινικού και εκδοθείσα από Ευσταθίου Γεωργιάδου του Λεσβίου, Αθήνησι 1849, σ. 156). Διαβάστε περισσότερα “ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ”