ΑΙΟΛΙΣ

ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ Κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ ΑΙΟΛΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 14-4-1970

BAZIL’S

“BAZIL’S” ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΜΜΏΣΕΙΣ. Περμανάντ με την επιστημονική μέθοδο MINI BANK.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 14-04-1970

ΜΟΔΕΣ

ΜΟΔΕΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 14/4/1970

Επανακάμψαντες εξ Αθηνών όπου παρηκολούθησαν τους μεγά­λους οίκους ραπτικής η Κα ΠΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, επανήρχισαν τας εργα­σίας των εν τω ραφείω του “ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,,

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 14-04-1970

ΕΛΛΕΝΙΤ

ΕΛΛΕΝΙΤ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΛΛΕΝΙΤ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 18-05-1970