ΤΟ “ΦΩΤΟ-ΜΕΤΡΟΠΟΛ” ΤΟΥ κ. ΣΙΜ. ΧΟΥΤΖΑΙΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ,ΜΥΤΙΛΗΝΗ,ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ,ΧΟΥΤΖΑΙΟΣ

1932