ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ 1926-1973

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ 1973-1982

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ 1982 έως σήμερα


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ_1894-1975

Του Γιάννη Χρ. Χατζηβασιλείου. Έκδοση 1975


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΓΙΑΣΟΥ_ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (1894-1994)

Του Γιάννη Χρ. Χατζηβασιλείου. Έκδοση 1994


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΑΣΣΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ_1923


ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ» Ευστρατίου Γ. Χριστοφαρή. Σεπτέμβριος 1963


Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ» την 17 Μαΐου 1959


ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ »

Εκδίδεται επιμελεία του κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗ επιτίμου προέδρου του Αναγνωστηρίου. 1966


ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ

Επιμνημόσυνος λόγος του Γιάννη Χατζηβασιλείου για τον Στρατή Μυριβήλη. Αγιάσος 1969


ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΟΛΑΞΙΖΕΛΛΗ

Του Ευστρατίου Γ. Χριστοφαρή. Αγιάσος 1965