ΛΕΣΒΙΟΙ

Η ΑΓΙΑΣΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ

Το 1895 οι νεαροί και ενθουσιώδεις δάσκαλοι Ευστράτιος Παναγιώτη Κουλαξιζέλλης και Βασίλειος Παναγιώτη Τραγέλλης, επηρεασμένοι από το πνεύμα της εποχής και ενθαρρυμένοι, πιθανότατα, από εγκυκλίους-εκκλήσεις φορέων και προσώπων για την αναγκαιότητα συγκέντρωσης και αξιοποίησης του αθησαύριστου λαογραφικού και γλωσσικού υλικού, νίκησαν τους δισταγμούς τους και συνέθεσαν αυτό το σύντομο πατριδογνωστικό πόνημά τους , το οποίο τυπώθηκε στην Αθήνα το 1896


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Β΄ έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Λέσβου. 1996


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

Της Βασιλικής Κουρβανιού. Έκδοση του Δήμου Αγιάσου. 2002. Το φαινόμενο της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Αγιάσο κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, η επίσκεψη Βενιζέλου, η συμβολή των Αγιασωτών στον απελευθερωτικό αγώνα του 1912, ο ερχομός των προσφύγων στη Λέσβο, το περιοδικό του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Αγιάσου “Αγία Σιών”, είναι μερικά από τα θέματα, που θα βρει ο αναγνώστης σ’ αυτό το βιβλίο. Η συγγραφέας με την ολοκληρωμένη ερευνητική δουλειά της, φέρνει πολύτιμα ιστορικά στοιχεία στο φως, μέσα από τα οποία φωτίζεται και αναδεικνύεται η κοινωνική συγκρότηση της Αγιάσου και ανιχνεύονται οι παράγοντες που καθόρισαν τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις των κατοίκων της.


ΛΕΣΒΙΑΚΑ Τομ. Α΄-Τ. Α΄

ΛΕΣΒΙΑΚΑ Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών. τόμος Α΄, τεύχος Α΄. Παν. Νικήτα: Το Λεσβιακό Μηνολόγιο. 1953. Το ίδιο επανεκδόθηκε το 2001