ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

Ημερολόγιο του δεκανέα αυτοκινήτων Αναστασέλλη Ευστρ. του Πολυδώρου και της Δέσποινας της Κλάσεως 1928. Εντυπώσεις απ’ τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο


Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΙΑΣΟΣ. Ο Μίλτης Παρασκευαΐδης συγκέντρωσε όλα σχεδόν τα σχέδιά του που είχε φιλοτεχνήσει στην περιοχή της Αγιάσου έως σήμερα από τον Δεκαπενταύγουστο του 1926, όταν ήταν 15 χρονών, και κατήρτισε με αυτά τόμον βιβλιοδετημένου λευκώματος με τον τίτλο «Η παραδοσιακή Αγιάσος Λέσβου σε σχέδια του 1926 και του 1942». Το πολυσέλιδο αυτό λεύκωμα, που είναι διαστάσεων 0,29 επί 0,21, περιλαμβάνει τοπία της Αγιάσου και της περιοχής του Ολύμπου, 39 προσωπογραφίες χαρακτηριστικών μορφών της Αγιάσου, απ’ τις οποίες οι περισσότερες έχουν πια για πάντα εκλείψει, και 30 αγιασώτικα λαογραφικά σχέδια, και αφιερώθηκε από τον καλλιτέχνη του στο Αναγνωστήριο της Αγιάσου «Η Ανάπτυξις» για την υποδειγματική πολιτιστική και καλλιτεχνική του δράση επί 85 χρόνια και στις πιο δύσκολες στιγμές του νησιού μας. Μετά τα 90 ολοσέλιδα σχέδια της Αγιάσου ακολουθεί στον ίδιο βιβλιοδετημένο τόμο, επίσης πολυσέλιδο παράρτημα με διάφορα ενθύμια της ζωής της Αγιάσου και του καλλιτέχνη


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Γ.Σ. “ΟΛΥΜΠΟΣ” ΑΓΙΑΣΟΥ.

Εγγραφές από 25 Μαΐου 1953


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟΥ παρά του Μιχαήλου Χρυσαφόλιου


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΒΕΝΙΑΜΗΝ ΤΟΥ ΛΕΣΒΙΟΥ

Περιέχονται στο χειρόγραφο: 1)Βίος του συγγραφέως Βενιαμίν και 2) Στοιχεία μεταφυσικής, συνταχθέντα παρά Βενιαμίν του Λέσβιου, αντιγραφέντα δε παρά του ΧατζηΣπύρου ΧατζηΔημητρίου, κατά το έτος 1892.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΘΙΚΗΣ ΒΕΝΙΑΜΗΝ ΛΕΣΒΙΟΥ

Αντιγραφέντα παρά του Χατζησπύρου Χατζηδημητρίου εξ Αγιάσου το 1896. Δερματοπανόδετο.


Patologia Generale

Γενική Παθολογία. Είναι γραμμένο στην ιταλική. Χειρόγραφο. Δερματοχαρτόδετο.


ΜΕΡΟΠΗ

Τραγωδία εις πράξεις πέντε υπό Δ.Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ. Διδαχθείσα το πρώτον από της εν Αθήναις σκηνής τη 12 Μαρτίου 1866. Ιωάννης Β. Κυριάκου Ολύμπιος. Εν Μυτιλήνη Ιανουαρίου 25 1891


ΩΔΑΙ ΚΑΛΒΟΥ ΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΟΥ

(αντιγραφείσαι εκ της εν Αθήναις εκτυπώσεως της Παρισιανής εκδόσεως του 1826) Ιωάννης Β. Κυριακού Ολύμπιος. Φύλλα 16


ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ_Βερναρδάκης Δημήτριος