Συμφωνητικό έγγραφο του 1898 για διορισμό παρθεναγωγού

Default 1
Η παλαιά Αγιασώτισσα δασκάλα Ειρήνη Προκοπίου Καβαδέλη – Ζαχαρία, με τη χαρακτηριστική κόμμωση.
Μέχρι το 1914 η Εφορία των Σχολείων Αγιάσου είχε το δικαίωμα να διορίζει, να μισθοδοτεί, ν’ απολύει και να ελέγχει παντοιοτρόπως το διδακτικό προσωπικό. Με την ενσωμάτωση όμως της Λέσβου στη μητέρα πατρίδα, έγινε αφομοίωση των σχολείων και υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας. Ο έλεγχος έπαψε πια να γίνεται από τους εφόρους, οι οποίοι κάποτε ήταν ανεπαρκείς, άδικοι και αυταρχικοί, και ανατέθηκε στους επιθεωρητές.
 
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε έγγραφο του 1898, φωτοαντίγραφο του οποίου είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσει η Ειρήνη Στρατή Καβαδέλη, σύζυγος του φαρμακοποιού Ιωάννη Ράπτη, η οποία είναι εγκαταστημένη οικογενειακά στη Ναύπακτο.
Το έγγραφο αυτό είναι συμφωνητικό και αναφέρεται στο διορισμό, ως διδασκάλισσας-διευθύντριας του Παρθεναγωγείου Αγιάσου, της Ειρήνης Μιχαήλ Καβαδέλη. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες η Ειρήνη Καβαδέλη φοίτησε στο Αρσάκειο και άσκησε για κάποιο χρονικό διάστημα το διδασκαλικό επάγγελμα. Ήταν θυγατέρα του Προκοπίου Καβαδέλη και αδερφή του Βασιλείου Καβαδέλη. Μετά το θάνατο του αδερφού της ανέλαβε και ανάθρεψε τα τέσσερα ορφανά, το Μιχαήλ, το Στρατή (1908-1996), ο οποίος διατέλεσε και δήμαρχος Αγιάσου, τον Προκόπιο και τον Παναγιώτη.
 
Το συμφωνητικό αυτό, που επικυρώνεται από τον Κύριλλο, αρχιδιάκονο του σεβασμιότατου μητροπολίτη Μυτιλήνης Κύριλλου Μουμτζή, συντάχτηκε στην Αγιάσο στις 19 Αυγούστου 1898, φέρει τη σφραγίδα «ΕΦΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ 1889» και υπογράφεται από τους παρακάτω εφόρους, τον αρχιερατικό επίτροπο σύγκελο Πανάρετο Μιχαηλίδη, τον Παναγιώτη Μιχαήλ Χατζηπροκοπίου, το φαρμακοποιό Βασίλειο Τζαννέτη (Τζαννετή), το Γρηγόριο Δημητρίου Σκορδέλλη, τον Ιωάννη Σπυρέλλη (Σπύρο Ιωάννου), τον Αθανάσιο Γρηγορίου Μουλαδούλα (Αλεντά), το Χατζηβλάσιο Δημητρίου (Συγκελέλλη), ο οποίος χρημάτισε δάσκαλος, γραμματέας της Εκκλησίας της Παναγίας και ιεροψάλτης, καθώς και από τη διδασκάλισσα και διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Αγιάσου Ειρήνη Μιχαήλ Καβαδέλλη.
Default 5
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ, 143/2004

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!