ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΕΩΣ ή τε περί ρητορικής παρά Νικολάω Γλυκεί εξ Ιωαννίνων. 1786


Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΣΑΙΚΣΠΕΙΡΟΥ ΔΡΑΜΑΤΑ ΕΜΜΕΤΡΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΥΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΝΕΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΔΟΝΗΣ 1897Le Voyageur Francois, ou La Connoissance de l’ ancien et du nouveau monde

(Ο Γάλλος ταξιδιώτης ή η γνώση του αρχαίου και του νέου κόσμου). Τόμος 4ος. Του M. l’ Abbe Delaporte. Έκδοση 1768


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ_1884


ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Το τυπωμένο δράμα του Δημητρίου Βερναρδάκη, η “Ευφροσύνη” (εν Αθήναις 1882)


Evripidis Hecvba selecta varietate lectiones et conitua adnotatione

Συγγραφείς: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Εκδότης: Sumtibus Wolfgangi Waltheri Δημοσιεύτηκε: 1784
Γλώσσες: Λατινικά Εκδόθηκε στο Erlangen Γερμανίας το 1784


Clarorum virorum Epistolae quae inter Ciceronis epistolas

Servatae exstant in unum volumen redactae et duplici commentario illustratae a Beniamin Weiske.
Κύριος συντελεστής:; Cicero Marcus Tullius (106-43) (Συγγραφέας)
Άλλοι συντελεστές:; Weiske Benjamin (1748-1809) (Επιμελητής έκδοσης)
Γλώσσα/language:; Λατινική
Έκδοση:; Lipsiae : Crusio Siegf. Lebr.; 1792
Θέματα: Επιστολογραφία; Λατινική


Voyage de M. Niebuhr en Arabie (tome II)

Title : Voyage de M. Niebuhr en Arabie et en d’autres pays de l’Orient: avec l’extrait de sa description de l’Arabie & des observations de Mr. Forskal (Tome II)
Avec des figures en taille – douce & des cartes géographiques
Author(s) : Carsten Niebuhr
Publisher : Chez les Libraires associés
Languages : fra
Published : 1780


Pausanias voyage historique de la Grece (tome 1)

Pausanias voyage historique de la Grece (tome 1)

Συγγραφέας: ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
Μετάφραση στα γαλλικά από τον M. l’ Abbe Gedoyn. Εκδόθηκε στο Παρίσι το 1731 από Didot


Pausanias voyage historique de la Grece (tome 2)

Pausanias voyage historique de la Grece (tome 2)

Συγγραφέας: ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
Μετάφραση στα γαλλικά από τον M. l’ Abbe Gedoyn. Εκδόθηκε στο Παρίσι το 1731 από Didot