Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

ΠΡΩΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΓΑΜΟΣ

ΠΡΩΙΝΗ, 06-01-1938

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!