Ο ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ, 01-12-1951

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!