ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΩΙΝΗ, ΣΤΑΔΙΟ

ΠΡΩΙΝΗ, 29-01-1938

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΜΗΘΥΜΝΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΡΩΙΝΗ, ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

ΠΡΩΙΝΗ, 29-01-1937

Ο ΠΟΘΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΝΤΗΤΡΙΧ, ΠΑΝΘΕΟΝ, ΠΡΩΙΝΗ

ΠΡΩΙΝΗ, 28-01-1937

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΡΩΙΝΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΩΙΝΗ, 26-01-1940