ΤΟΥ ΜΛΑΡ Τ’ ΑΓΙΑΣΟΤ

Τσείνα τα χρόνια, ένας Αγιασσώτ’ς που έκανι του τζαμπάζ, τσι γύρζι τα χουριά, πούλ’σι ένα μλαρ, σ’ ένα Καστρινό

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ

ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ, 01-12-1951

ΛΑΪΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Βίβλους γινέσϊους τ’ Αγιασώτ’

Μαρούλα γένν’σι τν Αξνήθρα, Αξνήθρα γένν’σι του Ραδίτσ’, Ραδίτσ’ γένν’σι του Λιμόν’, Λιμόν’ γένν’σι του Λαχανέλ’, Λαχανέλ’ γένν’σι τ’ Πατάτα, Πατάτα γένν’σι του Πρίνου τσι του Πρινίτ’, Πρινίτ’ς γένν’σι του Λαδιέλ’, Λαδιέλ’ γένν’σι του Μακαρόν’, Μακαρόν’ γένν’σι του Ψυρούτσ’, Ψυρούτσ’ γένν’σι τ’ Φασούλα, Φασούλα γένν’σι τ’ Σούμα, Σούμα γένν’σι τ’ Κτσια τσ’ ένα σουρό φύτρα τσι γιννήματα τς γης…, απί παλιγγινισίας μέχρι του γιαγκίν’ σκατουγινιές δικατέσσιρ’ς.

Κτσια γένν’σι του Ρουγίδ’, Ρουγίδ’ γένν’σι του Μαντάτσ’, Μαντάτσ’ γένν’σι τ’ Μύγια, Μύγια γένν’σι τ’ Σφήγκα, Σφήγκα γένν’σι του Μπάμπουρα, Μπάμπουρας γένν’σι τ’ Ψείρα, Ψείρα γένν’σι του Φίδ’, Φίδ’ γένν’σι τ’ Αβδιλέλ’, Αβδιλέλ’ γένν’σι του Λαφιάτ’, Λαφιάτ’ς γένν’σι του Κόσσφα, Κόσσφας γένν’σι του Κούκου τσι τ’ Κουκβάγια, Κουκβάγια γένν’σι τ’ Τσίσσα τσ’ ένα σουρό άλλα έντουμα, τσ’ έπειτα απού τ’ Κτσια μέχρι τς σεισμοί σκατουγινιές δικατέσσιρ’ς.

Τσίσσα γένν’σι τ’ Κατσίκα, Κατσίκα γένν’σι του Γαϊδούρ’, Γαϊδούρ’ γένν’σι του Κάταρου, Κάταρους γένν’σι του Πιτνό, Πιτνός γένν’σι του Τράγου, Τράγους γένν’σι του Λαφέλ’, Λαφέλ’ γένν’σι του Λαγό, Λαγός γένν’σι του Πέρκου, Πέρκους γένν’σι του Παπέλ’, Παπέλ’ γένν’σι τν Αρνάδα, Αρνάδα γένν’σι τ’ Κουτουπούλα, Κουτουπούλα γένν’σι του Αβγό (έδιου υπάρχ’ διαφουνία ποιος γιννήστσι πρώτους) τσ’ ένα σουρό άλλα πιτούμινα, ούλα μαζί σκατουγινιές δικατέσσιρ’ς.

Κουτουπούλα γένν’σι τ’ Πατούνα, Πατούνα γένν’σι του Σπληνιάρ’, Σπληνιάρ’ς γένν’σι του Μάτ’, Μάτ’ γένν’σι τ’ Ματουφλάδα, Ματουφλάδα γένν’σι του Πουδαρά, Πουδαράς γένν’σι τ’ Τσιφάλα, Τσιφάλα γένν’σι του Σκανταλιάρ’, Σκανταλιάρ’ς γένν’σι του Φαγά, Φαγάς γένν’σι τουν Αφτλά, Αφτλάς γένν’σι τ’ Κουτσλιά, Κουτσλιά γένν’σι του Δάχτλα, Δάχτλας γένν’σι του Κουλουκότσ’, Κουλουκότσ’ γένν’σι του Φουνιά, του Κακούργου τσι του Ληστή, Ληστής γένν’σι του Κόλαρου, Κόλαρους γένν’σι του Ψουλέλ’, Ψουλέλ’ γένν’σι τς έγχρουμ’, Μτζουρέλ’, Κουτσίν’ τσ’ Αραπίνα, Αραπίνα γένν’σι του Γούναρου τσι του Γρουνέλ’ τσ’ ένα σουρό άλλα τιτράπουδα μι παθουλουγικά προυβλήματα τσι τιλευταία γιννήστσι γη Γρούνινα. Απού δε τ’ Γρούνινα κατάγιτι γι Αγιασώτ’ς.

Αμήν.

Αγιάσος, 22.1.1993

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΗΣ

περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ, 101/1997

Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ, ΝΟΜΟΣ, ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ, 25-01-1930

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΑΓΙΑΣΣΟΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΠΑΓΑΝΗ, ΧΑΡΑΥΓΗ

ΑΓΙΑΣΣΟΣ, 17-01-1932