Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΔΟΥΚΑΡΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ, 23-01-1932

Περιμένουμε τα σχόλιά σας!